Kudy k nám?

Zákaz vstupu do lesních porostů

Zákaz vstupu do lesních porostů

V neděli 29. října přešla přes naše území vichřice Herwart. Vichřice poškodila 400 m3 dřevní hmoty v lesích města Chrudimě, což činí přibližně 10 % ročních těžeb.

Z důvodu těžby a dopravy dřeva v poškozených porostech je do porostů, kde se provádí těžba a doprava dřeva zákaz vstupu. Tento zákaz platí pouze po dobu těžby a dopravy dřevní hmoty z poškozených porostů.

V současnosti dvě čety dřevařů intenzivně pracují na likvidaci poškozených porostů (těžba probíhá pomocí jednomužné motorové pily, přibližování pomocí univerzálního kolového traktoru nebo vyvážecí soupravy).

Porosty ve, kterých bude těžba a doprava dřeva ukončena, budou p zpřístupněny.


Archiv aktualit