Kudy k nám?

Jak jsme otvírali studánku ...

Jak jsme otvírali studánku ...

V sobotu 18. dubna 2015 jsme symbolicky zahájili letošní sezónu v rekreačních lesích Podhůra čištěním a otvíráním studánky na Podhůře. Během cesty ke studánce se návštěvníci seznamovali s tím, co se stane s vodou, když naprší na les, prostřednictvím pokusů ověřovali některé vlastnosti vody, jako je vzlínavost či povrchové napětí, a zkoumali živáčky v tůňkách pod studánkou. Závěr odpoledne patřil ohníčku a buřtům.

Fotografie z akce najdete ve Fotogalerii.


Archiv aktualit