Kudy k nám?

Otvírání studánek 28.4.2012

Otvírání studánek 28.4.2012

Rádi bychom Vás pozvali na první akci, která se v letošním roce bude konat v Rekreačních lesích na Podhůře a to ještě před oficiálním otevřením lesů. V neděli 28. dubna se pokusíme znovuoživit tradici Otvírání studánek. Tento symbolický akt má za úkol vyčistit životadárnou vodu po proběhnuté zimě a tím tak symbolicky zahnat zlé moci a neštěstí. Program je stále v přípravě, ale už teď můžeme nalákat na tradiční průvod k lesní studánce, dle zvyklosti čištění studánky mladými dívkami, čištění okolního lesa v rámci akce "Ukliď si svět" a jistě vše zakončíme na ohništi, kde si opečeme nějaké ty buřtíky.


Archiv aktualit