Kudy k nám?

Otvírání studánek na Podhůře

Otvírání studánek na Podhůře

V sobotu 26. dubna 2014 odpoledne s námi přijďte přivítat jaro a v duchu staročeské tradice vyčistit a symbolicky otevřít studánku a s ní i všechny prameny, aby byla po celý rok hojnost dobré čisté vody.

Program:

-  14:00 - 15:00  Setkání na Podhůře u rozhledny Bára

-  putování ke studánce - po cestě vás čeká několik zastavení, na kterých budou připraveny zábavné aktivity s lesní tematikou

-  15:30  čištění studánky a okolí, slavnostní otevření studánky a poděkování vodě

-  16:30  opékání špekáčků na krytém ohništi pod Bárou

Každé dítě, které projde všechna zastavení, obdrží za odměnu špekáček, ostatní si mohou špekáčky koupit v občerstvení na Báře.

Otvírání studánek je doprovodná akce ke Dni Země a akci Ukliďme svět.


Archiv aktualit