Kudy k nám?

Stacionář Pohoda a Jitřenka na Podhůře

Stacionář Pohoda a Jitřenka na Podhůře

V podnělí 13.října 2014 zavítali do Rekreačních lesů Podhůra klienti denních stacionářů Pohoda a Jitřenka, které jsou součástí Centra sociálních služeb a pomoci v Chrudimi. Při krátké procházce podzimním lesem s vedoucí úseku rekreační lesy RNDr. Alenou Vařejkovou se klienti dozvěděli spoustu zajímavostí o vzniku této lokality a o tom, jaké přírodní děje a lesnické práce probíhají v podzimním lese.


Archiv aktualit