Kudy k nám?

Třiatřicet nových tůní. Chrudimské městské lesy bojují se suchem

Třiatřicet nových tůní. Chrudimské městské lesy bojují se suchem

Správce chrudimských lesů, obchodní společnost Městské lesy Chrudim, stojí za obnovením více než tří desítek lesních tůní. Ty mají zadržet vodu v krajině.

„Naše městské lesy těžce zasáhla kůrovcová kalamita posledních let. Jenže klíčovou roli zde hraje sucho a teplo. Pokud je strom oslaben suchem, nemá proti kůrovci šanci. Zdravý a vodou dostatečně zásobený strom si se škůdci hravě poradí, “ říká starosta města František Pilný.

„Když už tedy nějaká voda naprší, je potřeba jí co nejvíce zachytit. Tůňky jsme vybudovali na melioračních příkopech, kterými se naši předci naopak snažili lesy odvodnit. Situace byla tehdy dočista jiná, potýkali se s pomáčenými porosty, ve kterých bylo možné hospodařit jen obtížně. My jsme postaveni před opačný problém, “ doplňuje Zdeněk Odvárka, jednatel společnosti.

Celkem vzniklo 33 tůní, a to ve třech etapách. Najdeme je nejen v rekreačních lesích na Podhůře, ale také v lesích v okolí Pohledu a Palučin. Drobné tůně jsou jen malým zásahem v lesní krajině, přesto mají velký vodohospodářský význam. Některé tůně udrží vodu celý rok, jiné budou vysychat a naplní se po větších deštích.

„Nezanedbatelnou úlohu mají tůňky i jako napajedla pro zvěř. Zdroje vody pro lesní zvěř jsou v posledních suchých letech čím dál vzácnější, “ říká místostarosta Aleš Nunvář.

Obnova jezírek nebyla nákladná, stačilo ve vybraných lokalitách bagrem prohloubit a rozšířit odvodňovací kanály a vytvořit hrázky s přepadem. Městské lesy vyšla jedna tůňka na necelé 3000 korun. "Z našeho pohledu je to směšná cena za to, jaký přínos to má pro přírodu," dodal Odvárka.

Městské lesy v posledních letech trpí usycháním porostů. „Z toho důvodu jsme pro Městské lesy Chrudim vytvořili rezervní fond, kterým chceme společnost stabilizovat. ení, neboť očekává ztráty. Musí likvidovat následky rozšíření kůrovce a dlouhodobého sucha a obnovovat lesní porosty.


Archiv aktualit