Kudy k nám?

Vstup do lesních porostů omezen

Vstup do lesních porostů omezen

V současné době probíhá v rekreačních lesích Podhůra intenzivní těžba dřeva. Z bezpečnostních důvodů tak platí zákaz vstupu do lesních porostů v místech těžby. Prosíme návštěvníky, aby zákaz dodržovali a také aby neničili cedule a červenobílé pásky, které vymezují prostory těžby a tím neohrožovali ostatní návštěvníky lesa. Děkujeme za pochopení.


Archiv aktualit