Kudy k nám?

Vzdělávací a informační centrum Podhůra

Vzdělávací a informační centrum Podhůra

V posledních dnech měsíce května proběhlo vyhodnocení architektonické soutěže o návrh vypsanou  městem Chrudim společně s Městskými lesy Chrudim, s.r.o  za účelem vybrání nejvíce vhodného návrhu pro uvažované Vzdělávací a informační centrum Podhůra.

Porota, která byla složená z nezávislých členů na vyhlašovateli - renomovanýchi architektů a závislých členů na vyhlašovateli Mgr. Petrem Řezníčkem a Ing. Zdeňkem Odvárkou rozhodla jednomyslně o vítězství návrhu architektů Ing.arch. Lukáše Pavlíka, Ing.arch. Tomáše Meda.

O soutěži:

Řádní členové závislí:

-       Mgr. Petr Řezníček, starosta města Chrudimi

-       Ing. Zdeněk Odvárka, ředitel Městských lesů Chrudim

Řádní členové nezávislí:

-       Ing. arch. Josef Smola

-       Doc. Ing. arch. Radek Kolařík

-       Ing. arch. Michal Fišer

Jednání řídil předseda poroty Doc. Ing. arch. Radek Kolařík

 

Odůvodnění rozhodnutí poroty

Silný a přesvědčivý koncept. Lineární uspořádání, nízká silueta, podtržená pásovým výkladcem, soudobý architektonický výraz, zároveň pokora a úcta vůči území, do něhož novostavba vstupuje. Ustoupení od hranice lesa umožňuje umístění parkingů v nerušící poloze a dostatek solárních zisků pro jižní průčelí. Práce dominuje holistickým přístupem, kdy je energetický koncept přirozenou součástí vtipné, ekonomické a prostorově úsporné dispozice a nápaditého architektonického i konstrukčního řešení. Moderní dřevostavba s nosnou konstrukcí panelů z vrstveného dřeva, se strukturou přiznanou do interiéru, kvalitně izolovanou, je dobrým předpokladem naplnění pasivního standardu. Návrh jednoznačně nejlépe vyhověl požadavkům vyhlašovatele, byl oceněn první cenou.

 


Archiv aktualit