Kudy k nám?

Cesty

Od roku 2014 probíhá v lokalitě Pohled a Rtenín rekonstrukce (oprava) odvozních cest.
 
I.etapa
Délka rekonstruovaných cest -    1,33 km,
Investice ve výši  1,372 tis. Kč bez DPH , dotace z PRV ve výši 50 % uznatelných nákladů
Realizováno v roce 2014
 
II. etapa 
Délka rekonstruovaných cest -   2,124 km 
Investice ve výši 2,472tis. Kč bez DPH, dotace z PRV ve výši 80% uznatelných nákladů
Realizace v roce 2016       
                                                    
III. etapa
Délka rekonstruovaných cest -  1,838 Km 
Vypracovává se PD  pro stavební povolení
Na podzim roku 2016 se předpokládá  podání žádosti  o dotaci z PRV
V roce 2017  proběhne  výběrové řízení pro dodavatele
V roce 2018 je plánovaná realizace
 
 
IMG_4137web