Kudy k nám?

Veřejné zakázky

Veřejné zakázky jsou zobrazny ZDE na www.chrudim-city.cz v sekci veřejné zakázky.

Kopii jejich znění naleznete také v textu níže.

 

K problematice veřejných zakázek jsou pro veřejnost připraveny dvě aplikace:

 

1. Investiční záměry

V aplikaci INVESTIČNÍ ZÁMĚRY jsou zveřejněny základní informace o plánovaných investičních záměrech města Chrudim.

U detailního zobrazení každého investičního záměru se mohou jednotlivé podnikatelské subjekty nahlásit jako zájemci o realizaci konkrétního zámeru. Přihlášení se provede vyplněním formuláře, který je umístěn pod zveřejněným záměrem.

2. Veřejné zakázky

V aplikaci VEŘEJNÉ ZAKÁZKY lze najít informace o zakázkách, které město Chrudim v současné době realizuje nebo které již byly realizovány. Ve statistickém listu zakázky jsou uvedeny údaje o složení výběrové komise, seznam přihlášených zájemcu a jejich pořadí, nejvyšší a nejnižší nabídková cena, konečná cena a další informace.