Kudy k nám?

O projektu

Rekreační lesy Podhůra

Hlavním záměrem tohoto projektu je přiblížení oblasti Podhůry potřebám návštěvníků. Zároveň tak podpořit nenásilnou cestou přirozený prvek krajiny a zachovat rarity tohoto území jako je např. břeh druhohorního moře starého 95 mil. let.

V roce 2004 byla část lesa, patřící městu Chrudim, převedena z hospodářského lesa na les se zvláštním určením - lesy příměstské se zvýšenou rekreační funkcí.

Postupně od roku 2005 vznikala studie Rekreační lesy Podhůra, postavila se naučná stezka, rozhledna Bára a v roce 2008 se podařilo získat dotaci z EU, konkrétně město Chrudim podalo projektový záměr „Rekreační lesy Podhůra“ do 2. kola výzvy ROP NUTS II Severovýchod – prioritní osa 13.3 Cestovní ruch, oblast podpory 3.1. Rozvoj základní infrastruktury a doprovodných aktivit v oblasti cestovního ruchu.

Díky projektu byla vytvořena síť cest, která nekonkurovala té dosavadní, ale stávající cesty spojovala, zlepšilo se turistické značení a vytvořila se atraktivní místa pro návštěvníky - lanový park a  lesní tělocvična.

V následujících letech postupně přibývaly další atraktivní prvky, jako je unikátní kryté ohniště, lezecká stěna, cyklopark s prvním příměstským singltrekem, nouzové nocoviště, areál pevných kontrol pro orientační běh, hipostezky nebo vyznačený okruh pro vozíčkáře.

Přijďte se podívat, jak se projekt daří realizovat! Užijete si u nás parádní den, který zaujme celou rodinu.

 

 

 

rop-nuts-rgbeu-investice-do-vasi-budoucnosti-plnobarevna-rgb