Kudy k nám?

Lesy Chrudim

Společnost Městské lesy Chrudim, s.r.o byla založena za účelem obhospodařování a správy lesů náležící městu Chrudim.  Celková plocha lesů je cca 454,25 ha. V roce 2004 byla část této plochy převedena do jiné kategorie, tzv. lesy zvláštního určení – lesy příměstské se zvýšenou rekreační funkcí. Pomocí města Chrudim,  společnosti Městské lesy Chrudim, s.r.o a evropských projektů se staly chrudimské lesy nejen zdrojem dřevní hmoty, ale také místem pro rekreaci a odpočinek návštěvníků z blízkého i vzdáleného okolí.

Slavnostní otevření parkoviště na Podhůře

Slavnostní otevření parkoviště na Podhůře

Zde si můžete prohlédnout video ze slavnostního zahájení provozu zázemí pro cyklisty s myčkou, pumpičkou a nářadím a parkoviště pro ...
Slavnostní otevření parkoviště na Podhůře

Slavnostní otevření parkoviště na Podhůře

V úterý 14. května 2019 proběhlo slavnostní zahájení provozu zázemí pro cyklisty s myčkou, pumpičkou a nářadím a parkoviště pro auta ...
Otevření občerstvení u rozhledny Bára

Otevření občerstvení u rozhledny Bára

Oznamujeme, že v případě příznivého počasí bude tento pátek 19., sobotu 20. a neděli 21. dubna od 12 h otevřeno občerstvení u rozhledny ...
Otvírání studánek na Podhůře

Otvírání studánek na Podhůře

Sezónu 2019 zahájíme již tradičním s DDM Chrudim, Otvíráním studánek, které se bude konat v sobotu 4. května. Pod vedením pohádkových ...