Menu
Sport

Trasa pro vozíčkáře

Od roku 2015 je v rekreačních lesích Podhůra ve spolupráci s Klubem českých turistů vyznačena okružní trasa pro vozíčkáře. Začíná u rozhledny Báry, vede po značené turistické cestě ke Kočičímu hrádku a lesní cestou kolem venkovní tělocvičny zpět k rozhledně Báře. Je vedena po lesních zpevněných, případně asfaltových cestách s minimálním provozem. Okruh je vybaven odpočívadly s lavičkami pro doprovod. Úvodní informační tabule je umístěna na parkovišti u bývalé restaurace Kometa.

Délka značeného vozíčkářského okruhu je 4200 m, celková délka s propojkou je 4900 m, převýšení na celé trase činí 105 m. Trasa je středně těžká a je doporučena pro zdatné vozíčkáře s doprovodem. Doporučený směr jízdy je po směru hodinových ručiček. Pohyb uživatelů je na vlastní nebezpečí. 

U rozhledny Bára je bezbariérové WC a obslužný domek s občerstvením.

První, asi půlkilometrový úsek vozíčkářské trasy je poměrně strmý. Z tohoto důvodu Městské lesy Chrudim, s.r.o. vydají vozíčkářům na základě jejich žádosti povolení k vjezdu do rekreačních lesů Podhůra. Auta s vozíčkáři mohou po obdržení povolení k vjezdu vjet do rekreačních lesů Podhůra k rozhledně Bára a parkovat v zázemí obslužného domku. Vzhledem k omezenému prostoru zde mohou parkovat nejvýše 3 takto označená vozidla. Prosíme, dodržujte tento počet. Pokud je to možné, vraťte se po vystoupení vozíčkáře z auta zpět na parkoviště u Komety.

O povolení můžete požádat na info@lesychrudim.cz nebo na tel.: 469 657 235.

Uveďte své jméno, SPZ auta a svoji e-mailovou adresu, pošleme Vám kopii povolení k vytištění.

Případně si povolení můžete vyzvednout v kanceláři Městských lesů Chrudim, s.r.o. v Chrudimi, Resselovo náměstí 77 nebo po dohodě v občerstvení u rozhledny Báry.

Mapu okruhu pro vozíčkáře naleznete zde.

 

IMG_6353web