Menu

Profil zadavatele, veřejné zakázky

1. Profil zadavatele

Profil zadavatele  je elektronický nástroj, prostřednictvím kterého Městské lesy Chrudim, s.r.o. uveřejňují informace a dokumenty ke svým veřejným zakázkám způsobem, který umožňují neomezený a přímý dálkový přístup dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek v úplném znění.

2. Investiční záměry

V aplikaci INVESTIČNÍ ZÁMĚRY jsou zveřejněny základní informace o plánovaných investičních záměrech města Chrudim a společností vlastněných městem Chrudim.

U detailního zobrazení každého investičního záměru se mohou jednotlivé podnikatelské subjekty nahlásit jako zájemci o realizaci konkrétního zámeru. Přihlášení se provede vyplněním formuláře, který je umístěn pod zveřejněným záměrem.

3. Statistika veřejných zakázek

V aplikaci VEŘEJNÉ ZAKÁZKY lze najít informace o zakázkách, které město Chrudim v současné době realizuje nebo které již byly realizovány. Ve statistickém listu zakázky jsou uvedeny údaje o složení výběrové komise, seznam přihlášených zájemcu a jejich pořadí, nejvyšší a nejnižší nabídková cena, konečná cena a další informace.