Menu

Hospodaření v lesích

Město Chrudim je vlastníkem 454,25 ha lesa, které mu byly navráceny v r. 1992 v rámci restitucí. Tyto lesní porosty se staly majetkem města během uplynulých několika století. Královskému věnnému městu Chrudim náležel tzv. Pohledský revír, položený cca 12 km jihozápadně od města. Kdy a jak se stal tento les majetkem města, není známo. Městský úřad v Chrudimi spravoval rovněž tzv. Špitální les, jmenovaný též Podhůří nebo revír Hůra Králové. Výnos z tohoto lesa plynul do špitálního fondu, z něhož byl udržován špitál u kostela sv. Kateřiny v Chrudimi. O založení špitálu není zpráv, avšak dle Patrocinia se tak mohlo stát během 14. století. (První zpráva je z roku 1454.)

Po navrácení lesů bylo Zastupitelstvem města rozhodnuto, že si své lesy bude spravovat a obhospodařovat město. Za tímto účelem byla založena příspěvková organizace Správa městských lesů Chrudim, kterou od 1. 1. 2005 nahradila společnost Městské lesy Chrudim, s. r. o. Společnost sídlí v Chrudimi na nové radnici na Resselově náměstí, provozní zázemí má v hájence v Pohledu, č. p. 16.

HájenkaHájenka Pohled náleží městu již nejméně od roku 1865 (tento údaj je součástí znaku ve štítu budovy), po navrácení městu byla komplexně zrekonstruována. V současnosti hájenka slouží jako kanceláře, sklady a ubytovací zařízení loveckých hostů. V nedávné době proběhla přestavba podkroví, která rozšíří ubytovací kapacitu z 6 na 35 osob, a tak se toto krásné prostředí nedaleko od Chrudimě bude moci využívat i ke krátkodobým vzdělávacím pobytům žáků a studentů.

Společnost Městské lesy Chrudim, s. r. o., zaměstnává ředitele (který je zároveň jednatelem), ekonoma, lesního a dělníky v pěstební činnosti. Na práci v těžební činnosti si najímá specializované firmy.

Společnost zisk z hospodaření v městských lesích (dříve formou odvodů zřizovateli, dnes formou nájmů) odvádí městu Chrudim. Na části lesů provozuje režijní honitbu, v níž může přímo ovlivňovat myslivecké hospodaření na lesních pozemcích