Menu

Vzdělávací a návštěvnické centrum Podhůra

1. etapa

V roce 2013 proběhla architektonická soutěž na Vvzdělávací a návštěvnické centrum Podhůra (dále jen VNC), které se zúčastnilo 27 soutěžních týmů a z níž vzešel vítězný návrh objektu z ateliéru Med Pavlík architekti. V současnosti je na projekt VNC vydáno stavební povolení.

Na projektu se podílejí čtyři partneřiměsto Chrudim (investor), Městské lesy Chrudim,   s.r.o. (odborný garant a budoucí provozovatel objektu),  CHKO Železné horyNárodní geopark Železné hory ( garanti odborného zaměření objektu).

Výstavba projektu je rozdělena do dvou fází:

  1. etapa – parkoviště a zázemí pro cyklisty

První etapou bylo vybudování parkoviště s myčkou na jízdní kola a hustilkou. Stavba, financovaná městem Chrudim za finanční podpory Pardubického kraje, proběhla v roce 2018.  

V roce 2019 bylo vybudováno 5 informačních  tabulí.