Menu

Body záchrany v městských lesích

Body záchrany v městských lesích

V městských lesích Chrudim byly umístěny první body záchrany.

Bod záchrany neboli rescue point je místo v krajině, označené tabulkou s unikátním kódem usnadňující lokalizaci v případech, které ohrožují život, zdraví, majetek nebo životní prostředí a vyžadující provedení záchranných prací. Body jsou součástí databázových a geografických systémů integrovaného záchranného systému a uvádějí informace o kontaktu na poskytnutí pomoci složkami IZS.