Menu

Kryté ohniště pod Čertovou skalkou u rozhledny Bára plní svůj účel.

Kryté ohniště pod Čertovou skalkou u rozhledny Bára plní svůj účel.
Již od počátku rekreačních lesů se řešil problém, jak bezpečně umožnit návštěvníkům opékání uzeniny.
Dle platného Lesního zákona je ale zakázáno rozdělávat otevřené ohně jak v lese, tak i 50 m od okraje lesa.
Z počátku se tato problematika řešila, tak že byl zakoupen přenosný plechový gril a pouze při organizovaných akcích bylo možno opékat uzeninu.
V roce 2012 bylo vymyšleno stálé řešení problému - výstavba krytého ohniště.
K výstavbě byl jako nejvhodnější vybrán prostor pod Čertovou skalkou. Toto místo se ale nachází velmi blízko lesa (cca 20 m), jak již bylo popsáno výše, tak Lesní zákon ale zakazuje rozdělávání otevřených ohňů i do 50 m od lesa. Z toho důvodu muselo být otevřené ohniště "zakryto" nerezovým krytem ohniště (plamenů) s lapačem jisker. 
Samozřejmě opékání na tomto krytém ohniště není tak komfortní jako otevřeným ohni. Bez zakrytí ohniště by ale opékání v této lokalitě nebylo možné vůbec, bez zakrytí ohně by stavba tohoto ohniště na tomto místě nebyla nepovolena.
Funkčnost ohniště byla za uplynulá léta mnohokrát prověřena a návštěvníky je možnost opékání velmi vítána. Naposledy bylo ohniště využito minulou sobotu v rámci Svatojánských slavností.