Menu

Praxe studentů VOŠ Chrudim

Praxe studentů VOŠ Chrudim

Ve středu 23. 3. 2011 proběhla na Podhůře praxe SŠZ a VOŠ Chrudim, třídy V3.A. Studenti pomáhali s doplňováním drcené kůry na dopadovou plochu Lezecké stěny.

V rámci péče o životní prostředí, zachování biodiverzity a rozvoje tohoto území, jsou v lesích na Podhůře praxe vykonávány pravidelně. Studenti pomáhají s úklidem lesa, vyřezávají plevelné dřeviny, provádějí drobné terénní úpravy a vysazují stromky. Cílem praxe je přiblížit mladým lidem důležité složky v tvorbě krajiny a naučit je kladnému vztahu k okolnímu životnímu prostředí. Touto praxí získávají potřebné znalosti a zkušenosti pro svou další práci.