Menu

Svatojánská slavnost 2021

Svatojánská slavnost 2021
V sobotu 19. června pořádáme již tradiční Svatojánskou slavnost u rozhledny Bára
 
Program:
od 14 do 17 hodin
- pohádkový les DDM Chrudim (připravily Městské lesy Chrudim a DDM Chrudim)
(nástup na stezku nejdéle v 16:00)
- výtvarná dílna
- opékání buřtů, možnost zakoupit v občerstvení
Pořádání akce je závislé na aktuálních protiepidemických opatření.
Tuto akci podporuje město Chrudim
www.lesychrudim.cz