Menu

Svatojánská slavnost 2022

Svatojánská slavnost 2022
od 14 do 17 hodin
- pohádkový les DDM Chrudim (připravily Městské lesy Chrudim a DDM Chrudim
(nástup na stezku nejdéle v 16:00)
- výtvarná dílna
- opékání buřtů, možnost zakoupit v občerstvení
Tuto akci podporuje město Chrudim
www.lesychrudim.cz