Menu

Svatojánská slavnost sobota 22. června od 14 hodin

Svatojánská slavnost sobota 22. června od 14 hodin
od 14 do 17 hodin:
- pohádkový les DDM Chrudim
(nástup na stezku nejdéle v 16:00)
- výtvarná dílna
- jarmark, občerstvení
- ukázka tréningu v podání Svídnický extrém team
- opékání buřtů, možnost zakoupit v občerstvení
 
17:30 ukázka vybavení balónového koše
mezi 19-20 h přelet horkovzdušných balonů nad rozhlednou Bárou (pouze v případě příznivého počasí)