Menu

Tradiční Otvírání studánek v sobotu 21.4.2018

Tradiční Otvírání studánek v sobotu 21.4.2018

V sobotu 21. dubna 2018 Vás srdečně zveme do rekreačních lesů Podhůra přivítat jaro a vyčistit a symbolicky otevřít studánku na Podhůře.

Co vás během této akce na Podhůře čeká?

-  od 14 do 16 hodin se můžete vydat na zážitkovou stezku, na které vás budou lesní bytosti seznamovat s důležitostí vody v přírodě

-  od 14 do 16 hodin můžete též přiložit ruku k dílu a pomoci nám uklidit les a hlavně okolí studánky po zimě

-  v 15:30 hodin slavnostě otevřeme studánku na Podhůře a popřejeme vodě, aby jí bylo dost pro všechny potřebné

-  od 16:30 hodin si můžete na krytém ohništi pod Bárou opéct první jarní špekáček

Špekáčky nebo tenké párky si budete moci koupit v občerstvení u Báry, dřevo, hořčice, kečup a opékací vidlice budou k dispozici.

Otvírání studánek pořádáme ve spolupráci s DDM Chrudim jako doprovodnou akci ke Dni Země a akci Ukliďme svět.