Menu

Lesní stezka víly Voděnky

Lesní stezka víly Voděnky
Bohužel současná situace nám nedovolila uspořádat tradiční Otvírání studánek, připravili jsme ve spolupráci s Dům dětí a mládeže Chrudim samoobslužnou stezku.
Srdečně vás zveme na procházku na Podhůru, přijďte si projít lesní stezku víly Voděnky.