Menu

Slavnostní otevření rozšířeného Dětského lanového parku

Slavnostní otevření rozšířeného Dětského lanového parku

Dne 28.4.2011 byl slavnostně otevřen nově rozšířený Dětský lanový park Podhůra. Park je rozšířen z 5 na 8 překážek, především z důvodu velkého zájmu dětí, tudíš zvýšení kapacity. O slavnostní přestřižení pásky se postarali spolu s hosty děti z pěveckého souboru Klíček z Mateřské školy Svatopluka Čecha.

Rozšíření Lanového centra Podhůra bylo realizováno za finanční podpory Pardubického kraje.

http://www.youtube.com/watch?v=XrOrpvHdrhI