Menu

Výběrové řízení na funkci jednatele/jednatelky a ředitele/ředitelky společnosti Městské lesy Chrudim, s.r.o.

Výběrové řízení na funkci jednatele/jednatelky a ředitele/ředitelky společnosti Městské lesy Chrudim, s.r.o.

Rada města Chrudim v působnosti valné hromady vyhlašuje opakovaně výběrové řízení na funkci jednatele/jednatelky a ředitele/ředitelky společnosti Městské lesy Chrudim, s.r.o.

Městské lesy Chrudim, s.r.o. jsou společností založenou městem Chrudim. Hlavní činností společnosti je správa lesního majetku města Chrudim, poskytování služeb v lesnictví,  environmentální výchova, vzdělávání a osvěta a provozování kulturních a sportovních zařízení v městských lesích a myslivost provozovaná v honitbě Městské lesy Chrudim.
 
Funkce ředitele (pracovní smlouva) i jednatele společnosti (smlouva o výkonu funkce) je vykonávána jednou osobou, a to za splnění všech podmínek požadovaných právními předpisy se zohledněním aktuální soudní judikatury vztahující se k souběhu funkcí.
 
Další podrobnosti k pracovní pozici a k výběrovému řízení: https://www.chrudim.eu/assets/File.ashx?id_org=5429&id_dokumenty=13988