Menu

Vyhlášení výběrového řízení na stavbu cykloparku

Vyhlášení výběrového řízení na stavbu cykloparku

Město Chrudim vypsalo v průběhu měsíce ledna investiční záměr na stavbu Cykloparku Podhůra. Informace o možnosti přihlášení se do výběrového řízení můžete nalézt na odkazu http://www.chrudim-city.cz/izvz/IZ/0001/2014, kontaktní osoba je paní Hana Dušánková (odbor investic města Chrudim) ,

tel.603 151 330, email: hana.dusankova@chrudim-city.cz.