Menu

Začátek sezony v rekreačních lesích

Začátek sezony v rekreačních lesích

Už je to tady - počasí začíná přát výletům do přírody a tak Vás zveme i my k návštěvě Rekreačních lesů Podhůra.

Prvním dnem, kdy můžete navštívit všechny aktivity v lese, včetně lanového parku, bude sobota 27.4.2013

Lanový park bude otevřen od 10.00 - 17.00 hod a to ve všech květnových víkendech a svátcích (v případě příznivého počasí) a ve stejných hodinách je možné vylézt na rozhlednu Báru a nebo si zakoupit drobné občerstvení v obslužném domku vedle rozhledny.

Novinky letošní sezony - areál pevných kontrol orintačního běhu a menhir však můžete navštívit i mimo provozní dobu.

 Zastavte se podívat na tajemný menhir a zkuste nasát energii z dlaní, které jsou vytesány na jeho povrchu!