Kudy k nám?

Lesy Chrudim

Společnost Městské lesy Chrudim, s.r.o byla založena za účelem obhospodařování a správy lesů náležící městu Chrudim.  Celková plocha lesů je cca 454,25 ha. V roce 2004 byla část této plochy převedena do jiné kategorie, tzv. lesy zvláštního určení – lesy příměstské se zvýšenou rekreační funkcí. Pomocí města Chrudim,  společnosti Městské lesy Chrudim, s.r.o a evropských projektů se staly chrudimské lesy nejen zdrojem dřevní hmoty, ale také místem pro rekreaci a odpočinek návštěvníků z blízkého i vzdáleného okolí.

Praxe SZeŠ a VOŠ Chrudim

Praxe SZeŠ a VOŠ Chrudim

Dnes 15. 3. 2017 nám přišli studenti prvního ročníku vyšší odborné školy, v rámci předmětu praxe, pomoc se zalesňováním. Tímto ...
Lesní pedagogika mš. Dr. Malíka

Lesní pedagogika mš. Dr. Malíka

Dne 8.2. i přes mrazivé počasí dorazily na Podhůru děti mateřské školky Dr. Malíka, kde absolvovaly program lesní pedagogiky ...
Navýšení ubytovací kapacity

Navýšení ubytovací kapacity

Oznamujeme, že dle Souhlasu se změnou užívání části stavby ze dne 9. 1. 2017, se na naší hájence v Pohledě č.p. 16 navyšují ...
Body záchrany v městských lesích

Body záchrany v městských lesích

V městských lesích Chrudim byly umístěny první body záchrany. Bod záchrany neboli rescue point je místo v krajině, označené tabulkou ...