Menu

Změna na pozici ředitele a jednatele společnosti Městské lesy Chrudim, s.r.o.

Změna na pozici ředitele a jednatele společnosti Městské lesy Chrudim, s.r.o.

Na základě usnesení Rady města Chrudim,  v působnosti valné hromady společnosti R/324/2022 ze dne 15.8.2022 jmenuje  jako ředitele a jednatele společnosti Městské lesy Chrudim, s.r.o. pana Pavla Peška. 

Jmenovám bude na dobu určitou od 01.09.2022 do nabytí účinnosti rozhodnutí jediného společníka v působnosti valné hromady společnosti o  jmenování nového jednatele vzešlého z výběrového řízení organizovaného městem Chrudim na základě usnesení Rady města Chrudim č. R/279/2022 ze dne 18.07.2022 , které bylo poprvé zveřejněno dne 28.07.2022 na webových stránkách společnosti a na úřední desce Městského úřadu Chrudim; pan Pavel Pešek bude ke dni nabytí účinnosti tohoto nového rozhodnutí z funkce jednatele odvolán